Mercedes-Benz

WLTP.

Kontrola emisji i zużycia paliwa bliżej rzeczywistości. Nowa procedura WLTP.
WLTP

Procedury certyfikacyjne również się starzeją. Dlatego procedura pomiaru wartości zużycia paliwa i emisji NEDC zostanie zastąpiona przez inną ‒ nazwaną „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure” (pol.: Światowa Zharmonizowana Procedura Testowania Pojazdów Lekkich). Stosowany w Europie od 1992 roku „Nowy Europejski Cykl Jazdy” (ang. NEDC) opracowano początkowo jako teoretyczną jazdę testową. Jednak nowoczesna procedura certyfikacyjna powinna dostarczać wartości maksymalnie realistycznych, umożliwiających porównywanie różnych typów pojazdów. Tego wymogu cykl NEDC już nie spełnia. Dlatego z inicjatywy Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE) opracowano procedurę testową WLTP. Nowy cykl WLTP jest oparty na zbieranych empirycznie, rzeczywistych danych z jazdy na trasach w Azji, Europie i Stanach Zjednoczonych, co czyni go znacznie bardziej reprezentatywnym.

Zgodnie z Art. 15 pkt. 2 i 3 rozporządzenia Komisji 2017/1151/UE obowiązują następujące terminy wprowadzenia:

  • 01.09.2017: nowe typy pojazdów w klasach pojazdów M1 i M2
  • 01.09.2018: nowe pojazdy w klasach pojazdów M1 i M2
  • 01.09.2018: nowe typy pojazdów w klasie pojazdów N1 grupy II i III i klasie N2
  • 01.09.2019: nowe pojazdy w klasie pojazdów N1 grupy II i III i klasie N2

Nowy cykl jazdy i wartości określone dla każdego pojazdu. Porównanie WLTP i NEDC.

Nowością w certyfikacji WLTP jest przede wszystkim cykl testowy oraz wymóg wykazywania specyficznych wartości zużycia paliwa dla każdej możliwej konfiguracji danego pojazdu.

W porównaniu obu cyklów testowych wyraźnie widać, że cykl WLTP jest bardziej realistyczny i wymagający niż NEDC: trwa 30 zamiast 20 minut, obejmuje więcej przyspieszeń, a czas postoju pojazdu znacznie się skraca. Również prędkość maksymalna na poziomie 131 km/h jest o ok. 10 km/h wyższa od prędkości w cyklu NEDC.

Ponadto w ramach procedury WLTP ustala się wartości zużycia paliwa i emisji dla określonego pojazdu, ponieważ zarówno masa, jak i opory powietrza oraz toczenia pojazdu mogą się zmieniać w zależności od jego wyposażenia. Uwzględnia się także wyposażenie opcjonalne. Jeżeli przykładowo klient wybierze w wyposażeniu dodatkowym koło o dobrej aerodynamice, może ono mieć pozytywny wpływ na zużycie paliwa.

Bliżej zużycia w warunkach drogowych. Zalety WLTP.

Wartości ustalone w ramach procedury WLTP, będą znacznie bliższe rzeczywistemu zużyciu paliwa na drodze niż wartości ustalone w ramach procedury NEDC. To zasługa nowego cyklu jazdy, który lepiej odzwierciedla obecne profile jazdy. Wymaga także wykazania wartości zużycia paliwa dla każdego pojazdu. Co to oznacza? Przy ustalaniu wartości certyfikacyjnych uwzględnia się masę, opór aerodynamiczny i opór toczenia oraz elementy wyposażenia dodatkowego.

Pomimo to WLTP nie dostarcza „indywidualnych” wartości zużycia. Pozostaje ustandaryzowanym cyklem testowym, który nie odzwierciedla osobistego zużycia każdego kierowcy. Rzeczywiste zużycie paliwa pojazdu na drodze zależy w znacznym stopniu od indywidualnego stylu jazdy, profilu trasy, natężenia ruchu, obciążenia pojazdu oraz od warunków zewnętrznych, np. temperatury. Tego nie da się odtworzyć jeden do jednego w ramach ustandaryzowanej procedury testowej.