Mercedes-Benz

Emisje zmierzone na drodze.

Real Driving Emissions (RDE).
RDE

W ramach nowej procedury certyfikacyjnej dokonuje się także pomiaru emisji szkodliwych substancji podczas rzeczywistej eksploatacji pojazdu na drodze: w przypadku najnowszych norm emisji spalin Euro 6c, Euro 6d-TEMP i Euro 6d certyfikacja WLTP w laboratorium zostanie uzupełniona o pomiar emisji szkodliwych substancji w warunkach drogowych. Określenie rzeczywistej emisji podczas jazdy (Real Driving Emissions, w skrócie RDE) ma zagwarantować, iż limity emisji szkodliwych substancji dla tlenków azotu i cząstek stałych będą przestrzegane nie tylko w warunkach laboratoryjnych, ale także w rzeczywistym ruchu drogowym. Dlatego pojazd wyposaża się w urządzenia PEMS (Portable Emissions Measurement System), umożliwiające pomiar ilości szkodliwych substancji w spalinach podczas jazdy.

Tzw. współczynnik zgodności (Conformity Factor, CF) określa o ile maksymalnie wartości zmierzone w ruchu drogowym mogą przekraczać wartości laboratoryjne Euro 6. Po fazie przejściowej wartości tlenków azotu i liczby cząstek stałych w ramach normy emisji spalin Euro 6d mogą być jeszcze o 50% wyższe od określonych wartości laboratoryjnych. Ta nadwyżka odzwierciedla tolerancję pomiaru przenośnych urządzeń pomiarowych w testach RDE i będzie corocznie sprawdzana, a w razie konieczności zmniejszana.