Mercedes-Benz

Kształtowanie przyszłości transportu: Campus Connectivity.

21.03.2016

Kształtowanie przyszłości transportu: Campus Connectivity.
Z łącznością mamy do czynienia, gdy wszyscy komunikują się ze wszystkimi i wszystkim, z korzyścią dla każdej z zaangażowanych stron. Gdy wszyscy uczestnicy tej zintegrowanej sieci komunikacyjnej otrzymują prawidłowe informacje we właściwym czasie i we właściwym miejscu. Użytkownicy ruchu drogowego tworzą rozległą sieć, tak samo jak gwiazdy na niebie łączy się w symboliczne kształty zwane gwiazdozbiorami. Daimler Trucks odgrywa czołową rolę w obszarze łączności pojazdów użytkowych. Globalny lider w produkcji samochodów ciężarowych wprowadza usługi telematyczne jako integralny element swojej strategii technologicznej od 2013 roku - i jak dotychczas, "podłączył" już ponad 365 000 pojazdów na całym świecie.
W przyszłości nie wystarczy już optymalizacja poszczególnych przepływów w ramach łańcucha wartości. Przepływy te wymagają usieciowienia w celu maksymalnego wykorzystania efektów synergii. W procesie tym ciężarówka staje się elementem internetu przedmiotów - obiektem, którego wartość dodana masowo przyrasta w rezultacie połączenia z innymi obiektami i urządzeniami. Z korzyścią dla wszystkich zaangażowanych stron.
Poprzez komunikację V2V oraz V2I - pojazdu z pojazdem (Vehicle to Vehicle) i pojazdu z infrastrukturą (Vehcile to Infrastructure) - łączność może zapobiec korkom, znacząco obniżyć zużycie paliwa i emisję spalin, a także w dalszym stopniu ograniczyć liczbę wypadków drogowych. Dla społeczeństwa oznacza to większe bezpieczeństwo oraz mniejsze obciążenie zasobów i środowiska. Firmy czerpią z kolei korzyści ze zoptymalizowanych procesów logistycznych, oszczędzają czas i mogą obniżyć koszty. Zdecydowanie spada obciążenie kierowców wykonujących wymagającą pracę. Daimler systematycznie poszerza swoją ofertę usług i technologii w tym zakresie.